ما کیفیت را به تسخیر خود درآورده ایم

بوش بالا چکش هیدرولیکی مدل MSB-SAGA200

توضیحات تکمیلی

اطلاعات تکمیلی محصول

“بوش بالای چکش هیدرولیکی از قطعاتی است که مدام در حال سایش قرار دارد.هرچه آنالیز و سختی این بوش استاندارد باشد بر مقاومت این بوش در چکش هیدرولیکی خواهد افزود.قلم چکش هیدرولیکی حداقل 6 بار در دقیقه داخل بوش بالای چکش هیدرولیکی حرکت میکند.”

نظرات این محصول