ما کیفیت را به تسخیر خود درآورده ایم

بوش پایین باکس چکش هیدرولیکی مدل MSB-SAGA200

توضیحات تکمیلی

اطلاعات تکمیلی محصول

“بوش پایین چکش هیدرولیکی از قطعات مصرفی چکش هیدرولیکی است که مدام در معرض سایش قرار دارد.هرچه آنالیز و سختی این بوش استاندارد باشد بر مقاومت این بوش در چکش هیدرولیکی خواهد افزود.قلم چکش هیدرولیکی حداقل 6 بار در دقیقه داخل بوش پایین چکش هیدرولیکی حرکت میکند.این بوش در دو نوع باکس و اپن در چکشهای هیدرولیکی مورد استفاده قرار میگیرد.”

نظرات این محصول