ما کیفیت را به تسخیر خود درآورده ایم

سندان چکش هیدرولیکی مدل MSB-SAGA200

توضیحات تکمیلی

اطلاعات تکمیلی محصول

“یکی از اصلی ترین اجزای تشکیل دهنده چکش هیدرولیکی سندان چکش هیدرولیکی میباشد. چرا که محل قرار گیری بوش پایین، بوش بالا، طوقه، لقمه ها و قلم چکش هیدرولیکی در سندان چکش میباشد.از این رو فشار وارده به سندان چکش هیدرولیکی در حین کار بسیار بالا میباشد و تولید سندان از حساسیت بسیار بالایی برخوردار میباشد.”

نظرات این محصول