ما کیفیت را به تسخیر خود درآورده ایم

طوقه چکش هیدرولیکی مدل MSB-SAGA200

توضیحات تکمیلی

اطلاعات تکمیلی محصول

“طوقه چکش هیدرولیکی از قطعاتی است که مدام در معرض سایش قرار دارد.هرچه آنالیز و سختی این قطعه استاندارد باشد بر مقاومت این قطعه در چکش هیدرولیکی خواهد افزود.ارتفاع طوقه بایستی دقیقا مطابق نقشه باشد در غیر اینصورت قدرت ضربات و تعداد ضربات چکش هیدرولیکی از حالت استاندارد خارج خواهد شد.”

نظرات این محصول