ما کیفیت را به تسخیر خود درآورده ایم

لاستیک دیافراگم چکش هیدرولیکی مدل MSB-SAGA200

توضیحات تکمیلی

اطلاعات تکمیلی محصول

“قدرت چکش هیدرولیکی به سالم بودن لاستیک دیافراگم و تکمیل بودن گاز درون آن بستگی دارد.در صورتی که گاز محفظه لاستیک دیافراگم کم باشد و یا گازی در مخزن نباشد، لاستیک دیافراگم ترکیده و از قدرت چکش کاسته خواهد شد.در این حالت چکش به طور طبیعی ضربات را بر سطح مورد نظر وارد میکند اما قدرت تخریب نخواهد داشت.”

نظرات این محصول