ما کیفیت را به تسخیر خود درآورده ایم

لقمه چکش هیدرولیکی مدل MSB-SAGA200

توضیحات تکمیلی

اطلاعات تکمیلی محصول

“قطعه ای که قلم را در داخل بوشها نگه میدارد لقمه نام دارد.ساییدگی و شکست در لقمه ها بسیار محتمل است.لذا جهت افزایش مقاومت پینهای نگهدارنده قلم در چکش هیدرولیکی بایستی به آنالیز و آبکاری این پین ها دقت و توجه بسیاری شود.”

نظرات این محصول