ما کیفیت را به تسخیر خود درآورده ایم

پیستون چکش هیدرولیکی مدل MSB-SAGA200

توضیحات تکمیلی

اطلاعات تکمیلی محصول

“از مهمترین قطعات چکش هیدرولیکی پیستون میباشد.دقت در اندازه و ابعاد از اهمیت بسیار بالایی در پیستون برخوردار میباشد.خلاصی مجاز مابین پیستون و سیلندر با توجه به نوع چکش هیدرولیک (گاز هیدرولیک یا فول هیدرولیک) بین 0.07 الی 0.13 میباشد.قدرت چکش هیدرولیکی از طریق پیستون به قلم وارد میشود لذا پیستون بایستی از استحکام و مقاومت بالایی در برابر ضربه برخوردار باشد.”

نظرات این محصول