ما کیفیت را به تسخیر خود درآورده ایم

پین بوش پایین چکش هیدرولیکی مدل MSB-SAGA200

توضیحات تکمیلی

اطلاعات تکمیلی محصول

جهت اطمینان از پایداری بوش پایین در چکش های هیدرولیکی هر بوش به وسیله دو پین نگهدارنده مهار میشود.جهت تعویض بوش پایین چکش هیدرولیکی ابتدا بایستی این پین ها را از محل خود خارج کرده و سپس اقدام به تعویض بوش نمود.

نظرات این محصول