ما کیفیت را به تسخیر خود درآورده ایم

پین لقمه چکش هیدرولیکی مدل MSB-SAGA200

توضیحات تکمیلی

اطلاعات تکمیلی محصول

“در چکشهای هیدرولیکی جهت نگهداری لقمه ها در محل خود از پین لقمه استفاده میشود.در سندان بعضی از چکشهای هیدرولیکی از یک و در بعضی دیگر از دو پین نگهدارنده برای لقمه ها استفاده میگردد.”

نظرات این محصول