ما کیفیت را به تسخیر خود درآورده ایم

پیچ تخلیه هوای سندان چکش هیدرولیکی مدل MSB-SAGA200

توضیحات تکمیلی

اطلاعات تکمیلی محصول

“هوای ما بین قلم و پیستون از طریق این پیچ سوراخدار که اکثرا در سندان چکش هیدرولیکی تعبیه شده است خارج می شود. در صورت نبود این پیچ، گرد و غبار به داخل سندان نفوذ خواهد کرد و به بدنه پیستون برخورد و باعث از بین رفتن لوازم روغن ریزی چکش هیدرولیکی خواهد شد.”

نظرات این محصول