ما کیفیت را به تسخیر خود درآورده ایم

کپسول گاز ازت

توضیحات تکمیلی

اطلاعات تکمیلی محصول

“این کپسول ها از نوع فشار قوی هستند. برای چکش های هیدرولیکی از کپسول های 5 الی 10 لیتری استفاده می شود. گاز تزریقی حتما بایستی از نوع ازت باشد. در غیر این صورت احتمالا شاهد ترکیدن آکومولاتور و یا بکهد در چکش هیدرولیکی خواهیم بود.”

نظرات این محصول