ما کیفیت را به تسخیر خود درآورده ایم

گریس خور چکش هیدرولیکی مدل MSB-SAGA200

توضیحات تکمیلی

اطلاعات تکمیلی محصول

“با توجه به اینکه قلم حداقل 5 الی 6 بار در داخل بوشهای چکش هیدرولیکی به صورت بالا و پایین حرکت میکند لذا گریس کاری بوش ها از اهمیت بسیار بالایی در چکشهای هیدرولیکی برخوردار است.به صورت استاندارد هر دو ساعت یکبار بوشها باید کاملا به گریس آغشته شوند تا از خوردگی زود هنگام بوش و قلم جلوگیری شود.”

نظرات این محصول